Diagnoza przed maturą

Badanie poziomu osiągnięć uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych

Program diagnoza PRZED MATURĄ w formie próbnego egzaminu pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości
i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Oferujemy:

  • arkusze egzaminacyjne przygotowane według zaleceń CKE wraz z zasadami oceniania,
  • raporty – dla dyrektora statystyki szkoły na tle wyników ogólnopolskich, a dla nauczyciela wyniki klasy,
  • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników.

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

terazmatura.pl

Sposób na lepsze wyniki

Przerwa techniczna.

Przepraszamy za niedogodności.

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone.